Korek a chození naboso

Víte, že korek je nejvhodnější podlahovina pro chození naboso?

Chodíte rádi doma bez přezůvek? Možná vás budou zajímat výsledky měření, ve kterém byl porovnáván vliv podlahoviny na ochlazování chodidla při přímém doteku. Pomocí měření infračerveného spektra se porovnávaly vlastnosti podlahovin, které jsou považovány za jedny z měkkých a teplých podlahovin – lino a dřevo.

Výsledek měření ukázal teplotu chodidla po 1 minutě setrvání na podložce z lina, pak ze dřeva a z korku, vše za stejných podmínek. Jak ilustruje obrázek, chodidlo, které bylo ve styku s linem, prošlo výrazným ochlazením, méně ochlazené bylo chodidlo z dřevěné podlahy. Nejlépe dopadl výsledek podlahy korkové, kde podle měření infračerveného spektra téměř nedošlo k ochlazení oproti přirozené teplotě chodidla. Výsledky testu potvrzují skutečnost, že korkové podlahoviny jsou právem nazývány tiché a teplé podlahy.

Metoda (obrázek): zkoušený materiál umístěn na podložce ze dřeva (12mm) při stejných podmínkách. Po 1 minutě doteku chodidla se vzorkem podlahoviny se měří teplota chodidla v rozmezí infračerveného spektra. Červená barva odpovídá nejvyšší teplotě na infračerveném spektru.
Místo a datum měření: Abionics, Japonsko, 1988. Pokojová teplota: 23-24 ºC.

Korek a chození naboso