Instalace korkové plovoucí podlahy

Návod k pokládceInstalace korkové plovoucí podlahy

Korkové podlahy lze doporučit jako podlahovinu do všech obytných prostor, především do kuchyní, dětských pokojů a chodeb, kde se nejvíce uplatní jejich schopnost tlumit hluk, tepelně izolovat a vytvářet hygienicky nezávadné prostředí. Korková podlaha snižuje riziko vzniku alergických onemocnění. Základem dokonalé korkové podlahy a jejího vysokého efektu je dodržení několika stručných rad. Pokud se jimi budete řídit, korková podlaha splní Vaše požadavky jak z hlediska funkčního, tak i estetického.

Korkové plovoucí podlahové lamely se velmi snadno instalují, jsou pružné, tepelně komfortní, antistatické a antialergické. Na rozdíl od korkových dlaždic typu 300x300x4mm se nelepí k podkladu, ale spojují se pouze mezi sebou. Celá podlaha tedy „plave". Pohyb je ale v řádech desetin milimetru a závisí na teplotě a vlhkosti v místnosti. Korková plovoucí podlaha je také vhodná k instalaci do prostor s podlahovým vytápěním, je pouze potřeba počítat se zvýšenou tepelnou setrvačností.

Podklad
Podklad musí být čistý, suchý, bez drolivých částí. Požadavek na rovinnost je +-2mm na dva délkové metry. Při vyšší nerovnosti podkladu je nutné provést stěrkování. Měření rovinnosti podkladu i případné stěrkování doporučujeme svěřit odborníkům. Pod plovoucí korkovou podlahu není třeba vkládat žádnou izolaci typu Mirelon, korková plovoucí podlaha má již korkovou podložku instalovanou zespodu lamely. V případě, že podkladovou vrstvou je beton nebo anhydrit, je však nutno vždy použít parozábranu!

Montáž první řady
Před pokládkou je nutné zkontrolovat zámkový spoj a zbavit jej případných nečistot. Nečistoty a poškozený zámek mohou způsobit výškové nerovnosti. Pokládat začínáme z pravého zadního rohu místnosti. První lamelu položte perem ke stěně. Uřízněte její čelní pero, minimálně 2cm a stejně tak i podélná pera všech lamel první řady tak, aby lícovala se zdmi. Tyto uříznuté díly použijeme z druhé strany lamely jako ochranu zámku před údery kladiva. První řadu dílců po smontování přesně vyrovnejte ke stěnám pomocí distančních klínků. Vzdálenost od stěny a všech stavebních dílců musí činit nejméně 10 mm (u větších místností nejméně 1,5 mm na každý metr šířky místnosti).

Montáž dalších řad
Druhou řadu začněte se zbytkem posledního dílce z první řady. Ten by neměl být kratší než 30 cm. Takto vzniklé přesazení je nutné pro stabilizaci plochy. Lamely spojte nejdříve na dlouhém zámku a potom na krátké straně pomocí uříznutých dílů s citem doklepejte až mezera zcela zmizí. Dřevěné zárubně a dveřní křídla zkraťte v případě potřeby o výšku podlahy.

Montáž ukončovacích lišt MDF
Lišta překrývá dilatační spáru. Lišty se instalují na zeď, nikoli k podlaze. V současnosti dodáváme lišty s plastovými držáky, pomocí kterých se připevňují. Další možností je lišty přibíjet kolářskými hřebíky s malou hlavou cca 25 - 30mm dlouhými. Mezera mezi hřebíky je 30cm. Pro lepší stabilitu lišty instalujeme kapku lepicího tmelu mezi každý druhý hřebík. Na vnější a vnitřní rohy potřebujeme pokosovou pilu.

Ošetření silně namáhané korkové plovoucí podlahy např. v kuchyni
Hotovou podlahu, která bude sloužit v silně namáhaných prostorách doporučujeme po instalaci ještě odmastit 1% roztokem saponátu, nechat zcela uschnout a následně aplikovat polymerový ošetřovací prostředek Rigostep s efektem lesk, polomat nebo mat v neředěné formě.

Přelakování již dříve lakovaných podlah
Korkové podlahy nalakované UV matným lakem nebo lakem Aqua2K je možno přelakovat, ale vždy je třeba nejprve provést zkoušku přilnavosti. Na část podlahy, například u zdi nebo pod topením na přebroušeném a odmaštěném místě nalakujeme cca 3 x 3 cm. Po 48 hodinách hranou mince zkusíme lak seškrábnout. Neloupe-li se ve folii, můžeme lakovat.

Podlahy opatřené keramickými laky a podlahy s povrchovou úpravou tvrdý olej nelze standardním způsobem přelakovat! Za účelem přelakování podlah doporučujeme vždy vyhledat odbornou firmu, která přelakování provede!

Obrázkový návod k pokládce plovoucí podlahy:

Pokládka