Vrzání a křupání plovoucí podlahy s zámkem

je zřejmě způsobeno třením zámkových spojů jednotlivých lamel (když lidé chodí po podlaze).
Jedná se o normální jev, který záleží na následujících okolnostech:
 Stabilita podkladu. Pokud je laminát položen na méně stabilním / pružném podkladu (např. Dřevěné desky, koberce, na tlustší podložce) bude riziko křupání vyšší.
 Rovinnost podkladu. Podklad musí být vyrovnaný, suchý a plochý
(< 2mm na metr). Nerovnost podkladu může opětzpůsobit vrzání či křupání podlahy v tom místě.
 (Ne)přítomnost dilatačních spár. Pokud není mezi podlahou a zdí dilatační spára může se opět objevit vrzání podlahy.Všechny zámkové podlahy se zvětšují / zmenšují a pokud není na toto prostor může dojít k většímu tření nejen u krajů podlahy.
 Atmosférické podmínky. Počasí a hlavně změny počasí mají důležitý vliv na vznik křupání a vrzání podlahy.
Tento jev se váže na určité místo a konkrétní podmínky pokládky a ne přímo k podlaze jako takové.